ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΓΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 & ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Όπως είναι γνωστό, κάθε συνεδριακή δραστηριότητα (ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ.15954/2020 - ΦΕΚ 726/Β/8-3-2020), αλλά και κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνει κοινωνική συνάθροιση, απαγορεύεται, λόγω της προσπάθειας μείωσης του ρυθμού εξάπλωσης του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, η διεξαγωγή της παρούσας διημερίδας αναβάλλεται, έως ότου οι συνθήκες επιτρέψουν την πραγματοποίησή της.